ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Liceum Ogólnokształcące
im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik gospodarczy

Miejsce pracy: IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 18

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2020-07-27

Ogłoszono dnia: 2020-07-27

Termin składania dokumentów: 2020-08-14 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. posiada obywatelstwo polskie;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 5. preferowane wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub z zakresu administracji publicznej;
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. dobra organizacja czasu pracy;
 2. komunikatywność;
 3. samodzielność w działaniu;
 4. odpowiedzialność;
 5. systematyczność, sumienność;
 6. kreatywność w działaniu;
 7. umiejętność pracy w zespole;
 8. doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
 9. gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji ;
 10. znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
 11. prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Organizowanie pracy podległych pracowników;
 2. Odpowiedzialność za dokumentację techniczną budynków szkoły i ich wyposażenie, a także prowadzenie spraw związanych z remontami i naprawami;
 3. Opracowanie wraz z dyrektorem oraz główną księgową planu budżetowego na kolejny rok;
 4. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń;
 5. Zaopatrywanie szkoły w sprzęty, pomoce naukowe, środki czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
 6. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji wynikającą ze współpracy z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi dostarczania wody, ciepła, energii elektrycznej itp.;
 7. Prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek placówki;
 8. Prowadzenie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem pojazdu służbowego;
 9. Wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora Szkoły wynikające z organizacji pracy;
 10. Ścisła współpraca z pozostałymi działami IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1. Praca w wymiarze: 1 etatu.
2. 40 godzin tygodniowo.
3. Miejsce pracy: siedziba IV Liceum Ogólnokształcącego
4. Umowa o pracę. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia;
 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym potwierdzające praktykę;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
 7. zaświadczenie o niekaralności (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);
 8. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);
 9. mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-14 15:00:00
b. Sposób:
 1. w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownika gospodarczego”.
c. Miejsce:
 1. IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra, sekretariat.
 2. jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt: tel.68 3271326;
 2. aplikacje, które wpłyną do IV Liceum Ogólnokształcącego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 3. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej IV Liceum Ogólnokształcącego (http://bip.lo4.zgora.pl);
 4. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną zniszczone w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji.
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu na kierownika gospodarczego bez podania przyczyn.
Informuję, że w miesiącu czerwcu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018r. Nr. 2018., poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
IV Liceum Ogólnokształcące Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-27 22:43:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-27 22:47:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-04 09:19:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony