ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

IV Liceum Ogólnokształcące
im. płk. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: SPECJALISTA DS. FINANSOWO-PŁACOWYCH

Miejsce pracy: IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 18

Wymiar etatu: 40

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2023-07-04

Ogłoszono dnia: 2023-07-04

Termin składania dokumentów: 2023-07-12 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2023

Zlecający: Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno- skarbowe;
 4. średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne)
 5. biegła praktyczna znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracownikach samorządowych; co najmniej 3 letni staż pracy w administracji publicznej na podobnym stanowisku;
 6. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. biegła znajomość obsługi komputera(Word, Exel);
 2. znajomość programu „Vulcan” oraz „Płatnik”;
 3. znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych;
 4. wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie płac;
 5. znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej;
 6. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;
 7. znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz  programu Płatnik;
 8. znajomość prawa podatkowego;
 9. dokładność, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 10. gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obliczanie wynagrodzeń zasadniczych za pracę, premii, dodatków za godziny nadliczbowe oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS, sporządzanie list płac;
 2. Obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilnoprawnych, naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ubezpieczeniowych;
 3. Naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych dla pracowników;
 4. Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, naliczonych składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy;
 5. Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS oraz raportów miesięcznych dla ZUS;
 6. Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzanie potraceń od wynagrodzeń;
 7. Sporządzanie rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT-4, PIT-11, PIT-8);
 8. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;
 9. Rozliczanie pracowników z tytułu podatku dochodowego;
 10. Obliczanie gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych;

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1) CV;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów (dyplomów, świadectw) potwierdzających spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia;
4) kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata, w tym potwierdzające praktykę;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata;
 6) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.;
7) zaświadczenie o niekaralności (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);
8) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku (wymagane dla kandydata wyłonionego w drodze naboru);
9) mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-07-12 00:00:00
b. Sposób:
1) Termin 12 lipca 2023 roku, do godz.12.00.
2) Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko spec. ds. finansowo-płacowych”
c. Miejsce:
a) IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze ul. Szosa Kisielińska 18, 65-247 Zielona Góra, sekretariat.
b) jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko spec. ds. finansowo-płacowych”

VII. Informacje dodatkowe:

1) kontakt: tel.68 3271326;
2) aplikacje, które wpłyną do IV Liceum Ogólnokształcącego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
3) informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej IV Liceum Ogólnokształcącego ( http://bip.lo4.zgora.pl/);
4) dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się zostaną zniszczone w terminie 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji.
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygania konkursu na stanowisko spec. ds. finansowo-płacowych” bez podania przyczyn.
Informuję, że w miesiącu czerwcu 2023 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora- IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018r. Nr. 2018., poz.1000) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
IV Liceum Ogólnokształcące Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tucka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-04 22:51:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-04 22:51:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-31 11:04:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony